Het leven kent leuke en minder leuke momenten. Je hebt niet overal invloed op, maar je kan er wel voor kiezen om de regie van je leven zoveel mogelijk in eigen handen te nemen.

Wat is coaching?

Coaching is een proces waarin je met een coach actuele levensvragen en keuzes op een grondige en gestructureerde manier in kaart brengt en bespreekt. Een coach begeleidt je zo op een doelgerichte manier om je gedachten én je gevoelens over jouw leven helder te krijgen, zodat je door jou gewenste veranderingen in gang kan zetten.

Is coaching iets voor jou?

Coaching is zinvol als je merkt dat je regelmatig tegen dezelfde moeilijkheden aanloopt. Zoals een lastig contact met een ander of terugkerende problemen op je werk. Je loopt bijvoorbeeld met twijfels rond of voelt teveel spanning in je lijf.

Vaak herhaal je onbewust steeds je eigen levensthema’s, resulterend in gedachten en gevoelens die wel vertrouwd zijn maar je niet echt blij maken.
Door middel van coaching gaan we samen onderzoeken op welke wijze jij je probleem of klacht in stand houdt. Met die kennis kan je vervolgens oplossingen vinden die er eerst niet leken te zijn.
Coaching helpt je zo om gewenste veranderingen in je leven daadwerkelijk te realiseren.

Mijn werkwijze

In een reeks gesprekken begeleid ik je om tot de kern van je vraagstuk te komen en een concreet doel vast te stellen waaraan je wilt werken. Ik maak daarbij gebruik van gesprekstechnieken en theoretische modellen die dat proces ondersteunen. Ik start bijvoorbeeld met het afnemen van een enneagramtype-interview, omdat inzicht in je persoonlijkheidsprofiel een goede basis vormt voor de coaching. Uiteraard bekijken we samen welke aanpak het beste bij jou past.

Iets meer over de theorie

 

Enneagram

 

Het enneagram is een model van 9 persoonlijkheidsprofielen. Het is een praktisch hulpmiddel om inzicht te krijgen in je belangrijkste drijfveren.

Met transactionele analyse wordt het helder hoe je met anderen communiceert en wat jij kan bijdragen in de relatie met de ander.

 

NLP

 

Met de technieken van neurolinguïstisch programmeren leer je ontdekken hoe jouw gevoelens en gedachten je onbewust beïnvloeden.