Enneagram

Enneagram

Het enneagram is een model van 9 persoonlijkheidsprofielen. Het is een praktisch hulpmiddel om inzicht te krijgen in je belangrijkste drijfveren. Zo ontdek je welke kwaliteiten en valkuilen jouw gedrag (onbewust) sturen. Je persoonlijkheid wordt in je kindertijd onder andere gevormd door overlevingsmechanismen. Dit zijn gedragspatronen die je vroeger hebben beschermd, maar later belemmerend kunnen werken zonder dat je je daarvan bewust bent. Het doel is om je verder te ontwikkelen binnen je eigen type. Ook krijg je zijdelings mee wat de drijfveren van anderen kunnen zijn, wat waardevolle inzichten kan opleveren over de dynamiek in de relatie met anderen.

enneagramtype

Voorbeeld

Anna heeft veel stress op haar werk. Ze zet alles op alles om geen fouten te maken maar soms gaat er toch wat fout en dan voelt ze zich waardeloos. Anna herkent zich in enneagramtype 6, de loyalist. De drijfveer van dit type is angst. Deze heeft Anna vroeger beschermd, bijvoorbeeld om geen ‘straf’ te krijgen van ouders of leraren. Maar nu werkt de angst haar tegen, aangezien ze te weinig vertrouwen heeft in haar eigen kunnen en daardoor last heeft van stress. “Type 6 “ heeft als kwaliteiten dat zij alert, loyaal, verantwoordelijk en betrouwbaar is. Met deze inzichten kan Anna werken aan haar zelfvertrouwen.